Αυτό δεν είναι ένα ακόμα άρθρο για τη θρησκεία

HomeArticlesΑυτό δεν είναι ένα ακόμα άρθρο για τη θρησκεία

Αυτό δεν είναι ένα ακόμα άρθρο για τη θρησκεία

**Continue to the bottom for the english version**

Αναφέρονται αρκετοί στο σκοταδισμό της χώρας, στο ότι η θρησκεία καταστρέφει τον ελεύθερο πολιτισμό, περιορίζει το πνεύμα και άλλα πολλά. Χωρίς να στραφούμε υπέρ ή κατά τωνδηλώσεων, άλλωστε αυτό δεν είναι ένα ακόμα άρθρο για τη θρησκεία, θα προσεγγίσουμε την πίστη.

Η πίστη είναι προσωπική. Μπορεί να είναι στο θεό ή στους θεούς, στο σύμπαν, στον άνθρωπο, σε αγίους, σε ζώα, σε δυνάμεις της φύσης – μικρή σημασία έχει. Αυτό που έχει αξία είναι ότι η πίστη ελευθερώνει, καταπραΰνει, παρηγορεί. Η πίστη δεν θέτει διλήμματα, δε γεννά μίσος, δεν τρομοκρατεί.

Η στροφή προς την πίστη όμως είναι μια δράση συνδεδεμένη και με άλλες ανάγκες του ανθρώπου, την κατανόηση της ύπαρξης, την απορία και το φόβο του θανάτου, την αίσθηση ότι κάτι ανώτερο ορίζει τις πράξεις και το μέλλον, την ανάγκη διαχωρισμού λάθους και σωστού. Αυτές οι ανάγκες μπορεί να μετατραπούν σε  έντονη δίψα, αγώνα και φόβο και τότε υπάρχει μία λεπτή γραμμή – λίγο πριν τη γραμμή η πίστη δημιουργεί ανθρώπους φωτισμένους και ανοιχτούς σε καρδιά και μυαλό. Μετά τη γραμμή η πίστη κάνει τους ανθρώπους φοβικούς, φανατισμένους και γεμάτους μίσος για το διαφορετικό και τους διαφορετικούς.

Αναρωτιέται κανείς σε ποια πλευρά της γραμμής τον βάζει η πίστη του;

Από την ομάδα της Arsinoe de Thrace

Not another article about religion

People often discuss the obscurantism in our country, that religion destroys the culture, limits the free spirit and more. This article won’t support or oppose the statements – it is not another article about religion, but it will approach the issue of faith.

Faith is personal. It may be about the god or gods, the universe, the human, the saints, an animal, forces of nature etc. This is of little significance. What is really of value is that faith frees, soothes, comforts. Faith does not pose dilemmas, creates hate or terrify.

Turning to faith is an action associated with other human needs; the need to truly understand our existence, to fear and wonder about death, to feel that something superior defines our actions and our future, the need to distinguish right and wrong. These needs can be converted into intense thirst, struggle and fear and then there is a thin line – before the line, faith creates enlightened people who are open in the heart and the mind. After the line, faith makes people fearful, fanatical and full of hatred for anything and anyone different.

Do any of us wonder which side of the line are we standing in?

Arsinoe de Thrace team

Share